Düring Jørgensen, J. “KARL LARSEN OG ERICH MARIA REMARQUE”. Fund Og Forskning I Det Kongelige Biblioteks Samlinger, bd. 40, nr. 1, januar 2001, s. 233, doi:10.7146/fof.v40i1.40697.