Andersen, P. “Venusins Autografer: Harald Ilsøe in Memoriam”. Fund Og Forskning I Det Kongelige Biblioteks Samlinger, bd. 60, januar 2022, s. 11-52, doi:10.7146/fof.v60i.130493.