Bjerke, E. “Et Dansk-Norsk Provinstrykkeri. Nye Perspektiver På Opprettelsen Av Det første Boktrykkeri I Norge”. Fund Og Forskning I Det Kongelige Biblioteks Samlinger, bd. 56, marts 2017, s. 147, doi:10.7146/fof.v56i0.118931.