[1]
E. Bjerke, “Auksjonen over magistratspresident Willemsens boksamling. Et bidrag til bokhandelens historie i Christiania”, FOF, bd. 46, s. 89, maj 2014.