[1]
E. Bjerke, “Et dansk-norsk provinstrykkeri. Nye perspektiver på opprettelsen av det første boktrykkeri i Norge”, FOF, bd. 56, s. 147, mar. 2017.