Heiberg, S. (2015) “Dulce bellum inexpertis. ‘Skøn er krigen for den, der ikke kender den.’ Arild Huitfeldt og Christian 4.”, Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger, 510. doi: 10.7146/fof.v51i0.41268.