Boeck, S. S. (2014) “Om Henrik Smiths tillæg i udgaven af Christiern Pedersens Vocabularium ad usum Dacorum, Leipzig 1518”, Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger, 48, s. 57. doi: 10.7146/fof.v48i0.41216.