Bjerke, E. (2014) “Auksjonen over magistratspresident Willemsens boksamling. Et bidrag til bokhandelens historie i Christiania”, Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger, 46, s. 89. doi: 10.7146/fof.v46i0.41195.