K. Sørensen, P. (2001) “ - ISBN 0-7007-1330-1”., Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger, 40(1), s. 331. doi: 10.7146/fof.v40i1.40703.