K. Sørensen, P. (2001) “Catalogue of Tibetan Manuscripts and Xylographs. By Helmut Buescher and Tarab Tulku. København : Det Kongelige Bibliotek. Richmond: Curzon Press 2000. 2 bd. - COMDC ; 6.1-6.2. - ISBN 0-7007-1330-1.”, Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger, 40(1), s. 331. doi: 10.7146/fof.v40i1.40703.