Andersen, P. (2022) “Venusins Autografer: Harald Ilsøe in memoriam”, Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger, 60, s. 11–52. doi: 10.7146/fof.v60i.130493.