Bjerke, E. (2017) “Et dansk-norsk provinstrykkeri. Nye perspektiver på opprettelsen av det første boktrykkeri i Norge”, Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger, 56, s. 147. doi: 10.7146/fof.v56i0.118931.