COTTA-SCHĂ–NBERG, M. Cardinal Enea Silvio Piccolomini and the Development of Cardinal Protectors of Nations. Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger, v. 51, 18 dec. 2015.