NIELSEN, E. Retsvidenskabens store bibliograf : Jens Søndergaard in memoriam 8.8.1917 – 21.7.2011. Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger, v. 50, p. 589, 29 apr. 2015.