BJERKE, E. Auksjonen over magistratspresident Willemsens boksamling. Et bidrag til bokhandelens historie i Christiania. Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger, [S. l.], v. 46, p. 89, 2014. DOI: 10.7146/fof.v46i0.41195. Disponível em: https://tidsskrift.dk/fundogforskning/article/view/41195. Acesso em: 28 jan. 2023.