Possing, B. (2015). Den farlige biografi. Om Lis Jacobsens arkiv og den historiske biografis udfordringer. Fund Og Forskning I Det Kongelige Biblioteks Samlinger, 51. https://doi.org/10.7146/fof.v51i0.41289