Dupont, H. (2015). Danske kortsamlere og -samlinger med fokus på Det Kongelige Biblioteks kortsamlinger. Fund Og Forskning I Det Kongelige Biblioteks Samlinger, 51, 533. https://doi.org/10.7146/fof.v51i0.41288