Bjerke, E. (2014). Auksjonen over magistratspresident Willemsens boksamling. Et bidrag til bokhandelens historie i Christiania. Fund Og Forskning I Det Kongelige Biblioteks Samlinger, 46, 89. https://doi.org/10.7146/fof.v46i0.41195