Lauridsen, J. T. (2022). Bestilt arbejde: Holdningsændringer i københavnsk presse mellem 1941 og 1943. Fund Og Forskning I Det Kongelige Biblioteks Samlinger, 60, 215–258. https://doi.org/10.7146/fof.v60i.130498