Andersen, P. (2022). Venusins Autografer: Harald Ilsøe in memoriam. Fund Og Forskning I Det Kongelige Biblioteks Samlinger, 60, 11–52. https://doi.org/10.7146/fof.v60i.130493