Christensen, R. L. (2020). Meldahls modellerede Marmorkirke-modeller. Fund Og Forskning I Det Kongelige Biblioteks Samlinger, 59, 119. https://doi.org/10.7146/fof.v59i0.123733