Bjerke, E. (2017). Et dansk-norsk provinstrykkeri. Nye perspektiver på opprettelsen av det første boktrykkeri i Norge. Fund Og Forskning I Det Kongelige Biblioteks Samlinger, 56, 147. https://doi.org/10.7146/fof.v56i0.118931