Haxen, U. G. (2017). Rom – den hebraiske bogs vugge. Fund Og Forskning I Det Kongelige Biblioteks Samlinger, 56, 79. https://doi.org/10.7146/fof.v56i0.118929