(1)
Bjerke, E. Auksjonen over Magistratspresident Willemsens Boksamling. Et Bidrag Til Bokhandelens Historie I Christiania. FOF 2014, 46, 89.