(1)
Christensen, R. L. Meldahls Modellerede Marmorkirke-Modeller. FOF 2020, 59, 119.