(1)
Bjerke, E. Et Dansk-Norsk Provinstrykkeri. Nye Perspektiver På Opprettelsen Av Det første Boktrykkeri I Norge. FOF 2017, 56, 147.