[1]
Possing, B. 2015. Den farlige biografi. Om Lis Jacobsens arkiv og den historiske biografis udfordringer. Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger. 51, (dec. 2015), 555. DOI:https://doi.org/10.7146/fof.v51i0.41289.