[1]
Bak, S.L. 2014. Anmeldelser. Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger. 48, (maj 2014), 343. DOI:https://doi.org/10.7146/fof.v48i0.41224.