[1]
Bjerke, E. 2014. Auksjonen over magistratspresident Willemsens boksamling. Et bidrag til bokhandelens historie i Christiania. Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger. 46, (maj 2014), 89. DOI:https://doi.org/10.7146/fof.v46i0.41195.