[1]
Jansson, E.-M. 2022. Små bøger med vidtfavnende forgreninger - erhvervelser til Judaistisk Samling. Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger. 60, (jan. 2022), 315–318. DOI:https://doi.org/10.7146/fof.v60i.130501.