[1]
Bjerke, E. 2017. Et dansk-norsk provinstrykkeri. Nye perspektiver på opprettelsen av det første boktrykkeri i Norge. Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger. 56, (mar. 2017), 147. DOI:https://doi.org/10.7146/fof.v56i0.118931.