[1]
Haxen, U.G. 2017. Rom – den hebraiske bogs vugge. Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger. 56, (mar. 2017), 79. DOI:https://doi.org/10.7146/fof.v56i0.118929.