Tilbage til artikeldetaljer Om præsters værdighed og levnedsførelse. Et nylig opdaget unicum af Jan Tollius i nationalbiblioteket i Vilnius Download Download PDF