Gamle boggaver. Om boggaveskikke ca. 1550-1650

  • Harald Ilsøe

Resumé

Harald Ilsøe: Gamle boggaver. Om boggaveskikke ca. 1550-1650

I en nylig udgivet bog om resterne af Herluf Trolle og Birgitte Gøyes bibliotek på Herlufsholm, det ældst bevarede danske privatbibliotek, gøres opmærksom på, at flere af bøgerne er forsynet med påtegninger om, at de var nytårsgaver til Birgitte Gøye fra Herluf Trolle (d. 1565). Med udgangspunkt heri meddeles nogle eksempler på boggaveskikke frem til ca. 1650, således bøger der på tryk angaves at være nytårsgaver til bestemte personer, men især bøger med trykte eller håndskrevne dedikationer, som kunne være udtryk for venskabelige forbindelser, eller som – når de var stilet til højerestående personer i det sociale hierarki – kunne forventes at medføre et honorar til forfatteren. Til belysning af dette fremdrages bl.a. en række bøger, der er forsynet med tilskrevne dedikationer af latindigteren Erasmus Lætus (d. 1582), teologen Niels Hemmingsen (d. 1600) og historikeren Anders Sørensen Vedel (d. 1616).

Publiceret
2018-09-01
Citation/Eksport
Ilsøe, H. (2018). Gamle boggaver. Om boggaveskikke ca. 1550-1650. Fund Og Forskning I Det Kongelige Biblioteks Samlinger, 57, 51. https://doi.org/10.7146/fof.v57i0.118760
Sektion
Artikler