Kristensen, H. K. “Salomon J. Frifelt”. Fra Ribe Amt 18, no. 1 (januar 1, 1972): 344-347. Set februar 25, 2021. https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/76949.