Jensen, Maren Birgitter, og Valdemar Dalgård Jensen. “Villum Balleby Jensen”. Fra Ribe Amt0, no. 1 (januar 1, 1982): 371-386. Set november 24, 2020. https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/76116.