Kristensen, H. K. “Stormfloden 1615”. Fra Ribe Amt0, no. 1 (januar 1, 1963): 621-623. Set november 25, 2020. https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/75942.