Kristensen, H. K. “Overlærer, Frk. Johanne Nielsen”. Fra Ribe Amt, no. 1 (januar 1, 1962): 482–483. Set maj 26, 2024. https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/75929.