Lund, Hans. “Hvorfra Fik Ribe Amt Sine Præster først I Det 17. Aarhundrede?”. Fra Ribe Amt0, no. 1 (januar 1, 1946): 385-402. Set januar 28, 2021. https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/75700.