Kristensen, H. K. “Salomon J. Frifelt”. Fra Ribe Amt, Bd. 18, nr. 1, januar 1972, s. 344-7, https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/76949.