Jensen, T. C., og O. Pedersen. “En Hyrdedrengs Erindringer”. Fra Ribe Amt, nr. 1, januar 2005, s. 73-80, https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/76357.