Kall Bertelsen, E., og J. Wangel. “Madammens Mandø-Minder”. Fra Ribe Amt, nr. 1, januar 1990, s. 103-8, https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/76177.