Fuller, F., og M. Hansen. “Nedskudte Engelske Krigsflyvere”. Fra Ribe Amt, nr. 1, januar 1976, s. 266-83, https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/76030.