Iversen, P. K. “Sognedegn Hans Joachim Bornholtz I Møgeltønder. En Ribe-Drengs Testamonium”. Fra Ribe Amt, nr. 1, januar 1975, s. 131-40, https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/76002.