Kristensen, H. K. “Stormfloden 1615”. Fra Ribe Amt, nr. 1, januar 1963, s. 621-3, https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/75942.