Kristensen, H. K. “N. M. Kromann”. Fra Ribe Amt, nr. 1, januar 1960, s. 140-2, https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/75911.