Lund, H. “Hvorfra Fik Ribe Amt Sine Præster først I Det 17. Aarhundrede?”. Fra Ribe Amt, nr. 1, januar 1946, s. 385-02, https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/75700.