Jørgensen, H. “Danmarks første Fattiggaard. Et Bidrag Til Anst Og Gjesten Sognes Historie”. Fra Ribe Amt, nr. 1, januar 1940, s. 79-89, https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/75602.