Hansen, N. C. “Bøndernavnene I Ribe Amt I 16. Aarhundrede”. Fra Ribe Amt, nr. 1, januar 1933, s. 219-2, https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/75486.