[1]
R. J. Vejlager, “Genforeningsmindesmærkerne i Ribe Amt.”, Fra Ribe Amt, nr. 1, s. 29-43, jan. 1928.